WOMEN towa (OTO-020)

  • 2001

  • 2002

  • 2003

  • 2004

  Size 52□15-132(38.5)
  Front parts : Titanium
  Temple parts : Titanium
  Hinge parts : β-Titanium